• รับตรวจสอบประจำปี อาคาร โรงงาน ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้าประจำสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
• รับตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย ปจ.1 และ ปจ.2 ระบบเตือนภัยเพลิงไหม้ ป้องกันเพลิงไหม้
• รับปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง งานวิศวกรรมและก่อสร้าง การบำรุงรักษาระบบ

img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img

• รับเหมางานเทิร์นคีย์ งานโปรเจค งานวิศวกรรม
• รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง อาคารโรงงาน
• การติดตั้งงานแรงสูง และหม้อแปลงไฟฟ้า
• การติดตั้งงานแรงต่ำ งานลากสายส่งไฟฟ้า
• งานกันระเบิดและอุปกรณ์ป้องกันระเบิดในโรงงาน


• การติดตั้งระบบล่อฟ้าและการติดตั้งเตือนภัยเพลิงไหม้
• การติดตั้งระบบแสงสว่าง จุดจ่ายไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ
• การติดตั้ง PLC และระบบออโตเมชั่น
• งานย้าย ติดตั้งเครื่องจักร และปรับปรุง ซ่อมเครื่องจักร
• งานบริหารโครงการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี

staff-ft
"มุ่งมั่นให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า "

ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีโอกาสได้บริการแก่หน่วยงานของท่าน

โทร. 038-337621 038-346470   แฟกซ์. 038-346482